வெள்ளி, 2 டிசம்பர், 2016

www.islamkalvi.com: “தவ்ஹீதும் அதன் வகைகளும்” plus 1 more

www.islamkalvi.com: “தவ்ஹீதும் அதன் வகைகளும்” plus 1 more

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

தவ்ஹீதும் அதன் வகைகளும்

Posted: 30 Nov 2016 07:41 PM PST

ஜுல்ஃபி வெளிநாட்டவர் அழைப்பு மையம் வழங்கும் கல்வி தொடர் வகுப்பு-3 தலைப்பு: التوحيد وأنواعه تاميلي தவ்ஹீதும் அதன் வகைகளும் வழங்குபவர்: மவ்லவி. SH ஹைதுரூஸ் ஃபிர்தவ்ஸி அழைப்பாளர், அல்-ஜுல்பி தஃவா நிலையம் – சவூதி அரேபியா வீடியோ மற்றும் படத்தொகுப்பு: SH ஹைதுரூஸ் ஃபிர்தவ்ஸி

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

உளூ, தயம்மம் மற்றும் காலுறையின் மீது மஸஹ் செய்யும் முறை

Posted: 30 Nov 2016 07:36 PM PST

صفة الوضوء والتيمم وأحكام المسح على الخفين உளூ, தயம்மம் மற்றும் காலுறையின் மீது மஸஹ் செய்யும் முறை ஜுல்ஃபி வெளிநாட்டவர் அழைப்பு மையம் வழங்கும் கல்வி தொடர் வகுப்பு-2 தலைப்பு: உழூ, தயம்மம் மற்றும் காலுறையின் மீது மஸஹ் செய்யும் முறை வழங்குபவர்: மவ்லவி. SH ஹைதுரூஸ் ஃபிர்தவ்ஸி அழைப்பாளர், அல்-ஜுல்பி தஃவா நிலையம் – சவூதி அரேபியா வீடியோ மற்றும் படத்தொகுப்பு: SH ஹைதுரூஸ் ஃபிர்தவ்ஸி

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: