வியாழன், 24 நவம்பர், 2016

www.islamkalvi.com: “மனவளர்ச்சி குறைபாடு (Mental retardation)” plus 1 more

www.islamkalvi.com: “மனவளர்ச்சி குறைபாடு (Mental retardation)” plus 1 more

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

மனவளர்ச்சி குறைபாடு (Mental retardation)

Posted: 23 Nov 2016 08:17 AM PST

குழந்தைகள் தொடர்பான சில பிரச்சினைகளை இனங்கண்டு தீர்வுகளை பெற சில ஆலோசனைகள் மனவளர்ச்சி குறைபாட்டுக் குழந்தைகளை இனங்காண்பது எப்படி? அவர்களுடன் நாம் எவ்வாறு நடந்துகொள்ளவேண்டும்? By M.N.Lukmanul Hakeem MSW (medi and psy) M.phil (psw) Dip.in counseling , Dip in NLP. Psychotherapy Psychotherapist, psychiatric Social Worker and Psychological Counselor Certified Neuro Linguistic Practitioner Phd Scholar

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

ஸஃபர் மாதம் தொடர்பான ஆடியோ, வீடியோ மற்றும் கட்டுரைகள்

Posted: 23 Nov 2016 03:20 AM PST

ஸஃபர் மாதம் தொடர்பான ஆடியோ, வீடியோ மற்றும் கட்டுரைகள்

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: