செவ்வாய், 8 நவம்பர், 2016

www.islamkalvi.com: வானவர்களின் உலகம் (தொடர்-1): அறிமுகம்

www.islamkalvi.com: வானவர்களின் உலகம் (தொடர்-1): அறிமுகம்

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

வானவர்களின் உலகம் (தொடர்-1): அறிமுகம்

Posted: 06 Nov 2016 07:31 PM PST

கல்வி தொடர் வகுப்பில் முதலில் அல்லாஹ்-வின் பெயர்கள் பண்புகள் பற்றிய விளக்கம் 10 தொடர் முடிந்த நிலையில் இஸ்லாமிய கொள்கையின் அடுத்ததாக நம்பவேண்டியது மலக்குமார்கள் – வானவர்கள் பற்றிய நம்பிக்கையாகும். இதில் வானவர்கள் என்றால் யார்? அவர்களுக்கும் மனித இனமாக நமக்கும் உள்ள தொடர்புகள் என்ன? வானவர்களின் சிறப்பு, அவர்களின் பணி என்ன? வானவர்களின் எண்ணிக்ககை என்ன? இது பற்றிய விளக்கத்தினை தொடர்ந்து 4 வார...

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: