புதன், 26 அக்டோபர், 2016

www.islamkalvi.com: தயம்மும் (சுத்தம் – ஃபிக்ஹ் தொடர்)

www.islamkalvi.com: தயம்மும் (சுத்தம் – ஃபிக்ஹ் தொடர்)

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

தயம்மும் (சுத்தம் – ஃபிக்ஹ் தொடர்)

Posted: 25 Oct 2016 07:46 AM PDT

(சுத்தம் – ஃபிக்ஹ் தொடர்) மவ்லவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ, நாள்: 24.10.2016 ஏற்பாடு: அழைப்பு மையம், ஸனாய்யா, ஜித்தா.

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: