புதன், 12 அக்டோபர், 2016

www.islamkalvi.com: “இஸ்லாத்தில் எச்சரிக்கப்பட்ட ஃபித்னாக்கள்” plus 1 more

www.islamkalvi.com: “இஸ்லாத்தில் எச்சரிக்கப்பட்ட ஃபித்னாக்கள்” plus 1 more

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

இஸ்லாத்தில் எச்சரிக்கப்பட்ட ஃபித்னாக்கள்

Posted: 11 Oct 2016 09:14 AM PDT

நாள்: 07.10.2016 தலைப்பு: இஸ்லாத்தில் எச்சரிக்கப்பட்ட ஃபித்னாக்கள் மவ்லவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ அழைப்பாளர், ஸனாய்யா அழைப்பு மையம், ஜித்தா இடம்: மஸ்ஜித் பின் யமானி, பழைய விமான நிலைய இஸ்லாமிய அழைப்பகம், ஷரஃபிய்யா, ஜித்தா ஏற்பாடு: பழைய விமான நிலைய இஸ்லாமிய அழைப்பக தமிழ் பிரிவு, ஷரஃபிய்யா Download mp3 audio

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

அறிவின் அவசியம்

Posted: 10 Oct 2016 06:59 PM PDT

நாள்: 07.10.2016 தலைப்பு: அறிவின் அவசியம் மவ்லவி முஹம்மத் இஸ்மாயீல் முஹம்மத் ஸியாத் மக்கீ அழைப்பாளர், அல் ருஸைஃபா இஸ்லாமிய அழைப்பகம், மக்கா இடம்: மஸ்ஜித் பின் யமானி, பழைய விமான நிலைய இஸ்லாமிய அழைப்பகம், ஷரஃபிய்யா, ஜித்தா ஏற்பாடு: பழைய விமான நிலைய இஸ்லாமிய அழைப்பக தமிழ் பிரிவு, ஷரஃபிய்யா Download mp3 audio

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: