சனி, 2 ஜூலை, 2016

www.islamkalvi.com: உளூவின் சுன்னத்துகள் (ஃபிக்ஹ் தொடர் 9)

www.islamkalvi.com: உளூவின் சுன்னத்துகள் (ஃபிக்ஹ் தொடர் 9)

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

உளூவின் சுன்னத்துகள் (ஃபிக்ஹ் தொடர் 9)

Posted: 01 Jul 2016 08:30 AM PDT

மவ்லவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ, நாள்: 20.06.2016 ஏற்பாடு: அழைப்பு மையம், ஸனாய்யா, ஜித்தா.

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: