திங்கள், 4 ஜூலை, 2016

www.islamkalvi.com: கடமையான குளிப்பு (ஃபிக்ஹ் தொடர் 12)

www.islamkalvi.com: கடமையான குளிப்பு (ஃபிக்ஹ் தொடர் 12)

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

கடமையான குளிப்பு (ஃபிக்ஹ் தொடர் 12)

Posted: 03 Jul 2016 01:21 PM PDT

மவ்லவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ, நாள்: 23.06.2016 ஏற்பாடு: அழைப்பு மையம், ஸனாய்யா, ஜித்தா.

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: