ஞாயிறு, 3 ஜூலை, 2016

www.islamkalvi.com: “காலுறையின் மீது மஸஹ் செய்தல் (ஃபிக்ஹ் தொடர் 11)” plus 1 more

www.islamkalvi.com: “காலுறையின் மீது மஸஹ் செய்தல் (ஃபிக்ஹ் தொடர் 11)” plus 1 more

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

காலுறையின் மீது மஸஹ் செய்தல் (ஃபிக்ஹ் தொடர் 11)

Posted: 02 Jul 2016 04:49 PM PDT

மவ்லவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ, நாள்: 23.06.2016 ஏற்பாடு: அழைப்பு மையம், ஸனாய்யா, ஜித்தா.

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

உளூவை முறிக்கக்கூடிய காரியங்கள் (ஃபிக்ஹ் தொடர் 10)

Posted: 01 Jul 2016 06:19 PM PDT

மவ்லவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ, நாள்: 20.06.2016 ஏற்பாடு: அழைப்பு மையம், ஸனாய்யா, ஜித்தா.

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: