புதன், 1 ஜூன், 2016

MANBAYEE ALIM

MANBAYEE ALIM


புனிதமிக்க ரமலான் மாதமே வருக ! 9 - ஆம் ஆண்டு சிறப்பு தொடர் பயான் !!!

Posted: 31 May 2016 08:21 AM PDT

அல்ஜமா இஸ்லாமிக் பைத்துல் மால் நடத்தும் புனிதமிக்க ரமலான் மாதமே வருக! 9-ஆம் ஆண்டு சிறப்பு தொடர் பயான்!

லால்கான் ஜாமிஆ மஸ்ஜித் மக்தப்களின் ஆண்டுவிழா

Posted: 31 May 2016 08:18 AM PDT

கருத்துகள் இல்லை: