வியாழன், 26 மே, 2016

www.islamkalvi.com: “ஸிஹ்ரு (சூனியம்) தொடர்பான விபரம்” plus 1 more

www.islamkalvi.com: “ஸிஹ்ரு (சூனியம்) தொடர்பான விபரம்” plus 1 more

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

ஸிஹ்ரு (சூனியம்) தொடர்பான விபரம்

Posted: 25 May 2016 08:34 AM PDT

கிதாப் அத் தவ்ஹீத் வகுப்புகள் தொடர் ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி வழங்குபவர்: மவ்லவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா நாள் : 18.01.2016 (திங்கட்கிழமை)

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

சிலை வணக்கத்தை இஸ்லாம் தடுக்கிறது

Posted: 25 May 2016 08:34 AM PDT

கிதாப் அத் தவ்ஹீத் வகுப்புகள் தொடர் ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி வழங்குபவர்: மவ்லவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா நாள் : 11.01.2016 (திங்கட்கிழமை)

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: