ஞாயிறு, 1 மே, 2016

www.islamkalvi.com: “தொழுகை செயல்முறை விளக்கம்” plus 1 more

www.islamkalvi.com: “தொழுகை செயல்முறை விளக்கம்” plus 1 more

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

தொழுகை செயல்முறை விளக்கம்

Posted: 30 Apr 2016 01:41 PM PDT

தொழுகை செயல்முறை விளக்கம் செயல்முறையில் விளக்கம் அளிப்பவர்: மவ்லவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ ஏற்பாடு: அழைப்பு மையம், ஸனாய்யா, ஜித்தா

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

சுத்தம் (ஃபிக்ஹ் தொடர் 1)

Posted: 29 Apr 2016 09:09 PM PDT

சுத்தம் (ஃபிக்ஹ் தொடர் 1) மவ்லவி இப்ராஹீம் மதனீ ஏற்பாடு: அழைப்பு மையம், ஸனாய்யா, ஜித்தா Download mp3 audio

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: