செவ்வாய், 24 மே, 2016

MANBAYEE ALIM

MANBAYEE ALIM


பராஅத் இரவின் சிறப்புகள் !!!

Posted: 23 May 2016 04:15 AM PDT


22.05.2016 அன்று அல்ஹாஜ் காரி ஏ. நூருல் அமீன் ஹழ்ரத் அவர்கள் 
லால்கான் ஜாமிஆ மஸ்ஜிதில் ஆற்றிய பராஅத் இரவின் பயான்..

கருத்துகள் இல்லை: