செவ்வாய், 26 ஏப்ரல், 2016

www.islamkalvi.com: ஊடகங்கள் ஒழுக்கத்திற்கு ஒரு சவால்

www.islamkalvi.com: ஊடகங்கள் ஒழுக்கத்திற்கு ஒரு சவால்

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

ஊடகங்கள் ஒழுக்கத்திற்கு ஒரு சவால்

Posted: 25 Apr 2016 02:01 PM PDT

ஊடகங்கள் ஒழுக்கத்திற்கு ஒரு சவால். மௌலவி கலாநிதி முபாறக் மதனி

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: