புதன், 23 மார்ச், 2016

www.islamkalvi.com: “இஸ்லாம் உலக மக்களுக்கு பொதுவான மதமா? அல்லது குறிப்பிட்ட பகுதியினருக்கான மதமா?” plus 2 more

www.islamkalvi.com: “இஸ்லாம் உலக மக்களுக்கு பொதுவான மதமா? அல்லது குறிப்பிட்ட பகுதியினருக்கான மதமா?” plus 2 more

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

இஸ்லாம் உலக மக்களுக்கு பொதுவான மதமா? அல்லது குறிப்பிட்ட பகுதியினருக்கான மதமா?

Posted: 21 Mar 2016 09:12 PM PDT

மாற்று மத சகோதரர்களுக்கான இஸ்லாம் ஓர் அறிமுகம் மற்றும் கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி வழங்குபவர்: பொறியாளர் ஜக்கரிய்யா நாள்: 29-01-2016 வெள்ளி மாலை இடம்: அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா, ஜித்தா ஏற்பாடு: அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா, ஜித்தா

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

இஸ்லாம் வருவதற்கு முன்பாகவே பல மதங்கள் இந்த உலகத்தில் இருந்ததா?

Posted: 21 Mar 2016 09:11 PM PDT

மாற்று மத சகோதரர்களுக்கான இஸ்லாம் ஓர் அறிமுகம் மற்றும் கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி வழங்குபவர்: பொறியாளர் ஜக்கரிய்யா நாள்: 29-01-2016 வெள்ளி மாலை இடம்: அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா, ஜித்தா ஏற்பாடு: அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா, ஜித்தா

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

திருக்குர்ஆனை மற்ற மதத்தினரும் வாங்கி படிக்கலாமா?

Posted: 21 Mar 2016 08:26 PM PDT

மாற்று மத சகோதரர்களுக்கான இஸ்லாம் ஓர் அறிமுகம் மற்றும் கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி வழங்குபவர்: பொறியாளர் ஜக்கரிய்யா நாள்: 29-01-2016 வெள்ளி மாலை இடம்: அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா, ஜித்தா ஏற்பாடு: அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா, ஜித்தா

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: