திங்கள், 28 மார்ச், 2016

www.islamkalvi.com: “அல்லாஹ் அல்லாதவர்களுக்காக அறுத்து பலியிடுவது ஷிர்க்கை சார்ந்ததே! – (கிதாபுத் தவ்ஹீத் தொடர்-07)” plus 1 more

www.islamkalvi.com: “அல்லாஹ் அல்லாதவர்களுக்காக அறுத்து பலியிடுவது ஷிர்க்கை சார்ந்ததே! – (கிதாபுத் தவ்ஹீத் தொடர்-07)” plus 1 more

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

அல்லாஹ் அல்லாதவர்களுக்காக அறுத்து பலியிடுவது ஷிர்க்கை சார்ந்ததே! – (கிதாபுத் தவ்ஹீத் தொடர்-07)

Posted: 27 Mar 2016 12:15 PM PDT

கிதாப் அத் தவ்ஹீத் வகுப்புகள் தொடர் 07 ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி வழங்குபவர்: மவ்லவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா நாள் : 16.11.2015 (திங்கட்கிழமை) அல்லாஹ் அல்லாதவர்களுக்காக அறுத்து பலியிடுவது ஷிர்க்கை சார்ந்ததே! பகுதி-1/2 — ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி வழங்குபவர்: மவ்லவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா நாள் :...

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

அல்லாஹ்வின் படைப்புக்களை கொண்டு பரக்கத் தேடலாமா? – (கிதாபுத் தவ்ஹீத் தொடர்-06)

Posted: 27 Mar 2016 12:15 PM PDT

கிதாப் அத் தவ்ஹீத் வகுப்புகள் தொடர் 06 அல்லாஹ்வின் படைப்புக்களை கொண்டு பரக்கத் தேடலாமா? (2/2) ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி வழங்குபவர்: மவ்லவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா நாள் : 16.11.2015 (திங்கட்கிழமை)

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: