சனி, 27 பிப்ரவரி, 2016

www.islamkalvi.com: “போர்களத்தில் நபி (ஸல்) அவர்கள் பொய்சொன்னார்களா?” plus 2 more

www.islamkalvi.com: “போர்களத்தில் நபி (ஸல்) அவர்கள் பொய்சொன்னார்களா?” plus 2 more

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

போர்களத்தில் நபி (ஸல்) அவர்கள் பொய்சொன்னார்களா?

Posted: 26 Feb 2016 10:58 AM PST

தம்மாம் இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் (ICC) வழங்கும் வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் (ICC) நாள்: 18-02-2016 கேள்வி: போர்களத்தில் நபி (ஸல்) அவர்கள் பொய்சொன்னார்களா? வழங்குபவர்: கலாநிதி. அஷ்ஷைக் முபாரக் மஸ்வூத் மதனீ (அழைப்பாளர், இலங்கை)

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

ஒருவர் மற்றவரை வழிகேடர் முஷ்ரிக் என்று கூறிவரும் இக்கால சூழலில் பொதுமக்கள் எவ்வாறு இதனை எதிர் கொள்வது?

Posted: 26 Feb 2016 10:58 AM PST

தம்மாம் இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் (ICC) வழங்கும் வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் (ICC) நாள்: 18-02-2016 கேள்வி: ஒருவர் மற்றவரை வழிகேடர் முஷ்ரிக் என்று கூறிவரும் இக்கால சூழலில் பொதுமக்கள் எவ்வாறு இதனை எதிர் கொள்வது? வழங்குபவர்: கலாநிதி. அஷ்ஷைக் முபாரக் மஸ்வூத் மதனீ (அழைப்பாளர், இலங்கை)

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கல்வி உயர்த்தப்படும் இதனை எவ்வாறு விளங்கி கொள்வது?

Posted: 26 Feb 2016 10:57 AM PST

தம்மாம் இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் (ICC) வழங்கும் வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் (ICC) நாள்: 18-02-2016 கேள்வி: மறுமையின் அடையாளங்களில் ஒன்று கல்வி உயர்த்தப்படும் இதனை எவ்வாறு விளங்கிக் கொள்வது? வழங்குபவர்: கலாநிதி. அஷ்ஷைக் முபாரக் மஸ்வூத் மதனீ (அழைப்பாளர், இலங்கை)

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: