திங்கள், 1 பிப்ரவரி, 2016

www.islamkalvi.com: “உலகப்பற்றும் மறக்கடிக்கப்பட்ட மறுமை வாழ்வும்” plus 1 more

www.islamkalvi.com: “உலகப்பற்றும் மறக்கடிக்கப்பட்ட மறுமை வாழ்வும்” plus 1 more

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

உலகப்பற்றும் மறக்கடிக்கப்பட்ட மறுமை வாழ்வும்

Posted: 30 Jan 2016 07:55 PM PST

மக்காவில் நடைபெற்ற இஸ்லாமிய சிறப்பு நிகழ்ச்சி வழங்குபவர்: மவ்லவி S.H.M. இஸ்மாயீல் ஸலஃபி அழைப்பாளர், இலங்கை நாள்: 29-01-2016 வெள்ளி மாலை இடம் மற்றும் ஏற்பாடு: அல் ருஸைஃபா இஸ்லாமிய அழைப்பகம், மக்கா Download mp3 audio | Listen mp3 audio

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

இஸ்லாத்தை விட்டும் வெளியேற்றும் விடயங்கள்

Posted: 30 Jan 2016 07:53 PM PST

மக்காவில் நடைபெற்ற இஸ்லாமிய சிறப்பு நிகழ்ச்சி வழங்குபவர்: மவ்லவி முஹம்மத் இஸ்மாயீல் முஹம்மத் ஸியாத் மக்கீ அழைப்பாளர், அல் ருஸைஃபா இஸ்லாமிய அழைப்பகம், மக்கா நாள்: 29-01-2016 வெள்ளி மாலை இடம் மற்றும் ஏற்பாடு: அல் ருஸைஃபா இஸ்லாமிய அழைப்பகம், மக்கா Download mp3 audio | Listen mp3 audio

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: