வியாழன், 7 ஜனவரி, 2016

www.islamkalvi.com: இஸ்லாத்தில் சொத்துரிமை

www.islamkalvi.com: இஸ்லாத்தில் சொத்துரிமை

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

இஸ்லாத்தில் சொத்துரிமை

Posted: 05 Jan 2016 07:56 PM PST

இஸ்லாமிய கருத்தரங்கம் நாள்: வெள்ளி 01-01-2016 மவ்லவி கே.எல்.எம். இப்ராஹீம் மதனீ அழைப்பாளர் – ஸனய்யியா அழைப்பகம், ஜித்தா இஸ்லாத்தில் சொத்துரிமை நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: ஸனய்யியா இஸ்லாமிய அழைப்பகம் மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி – ஜித்தா Download mp3 audio | Listen mp3 audio

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: