வெள்ளி, 22 ஜனவரி, 2016

www.islamkalvi.com: “ஷிர்க்கின் விபரீதங்கள் – (கிதாபுத் தவ்ஹீத் தொடர்-03)” plus 1 more

www.islamkalvi.com: “ஷிர்க்கின் விபரீதங்கள் – (கிதாபுத் தவ்ஹீத் தொடர்-03)” plus 1 more

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

ஷிர்க்கின் விபரீதங்கள் – (கிதாபுத் தவ்ஹீத் தொடர்-03)

Posted: 20 Jan 2016 07:52 PM PST

ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி தொடர் 03 : தவ்ஹீதின் சிறப்புகள் மற்றும் ஷிர்க்கின் விபரீதங்கள் வழங்குபவர்: மவ்லவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா நாள் : 26.10.2015 (திங்கட்கிழமை) Download mp3 audio | Listen mp3 audio

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

தவ்ஹீதின் சிறப்புகள் மற்றும் ஷிர்க்கின் விபரீதங்கள் – (கிதாபுத் தவ்ஹீத் தொடர்-02)

Posted: 19 Jan 2016 06:48 PM PST

ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி தொடர் 02 : தவ்ஹீதின் சிறப்புகள் மற்றும் ஷிர்க்கின் விபரீதங்கள் வழங்குபவர்: மவ்லவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா நாள் : 19.10.2015 (திங்கட்கிழமை) Download mp3 audio | Listen mp3 audio

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: