செவ்வாய், 26 ஜனவரி, 2016

Sadhak Maslahi

Sadhak Maslahi


மதீனத் தோட்ட மாளிகையில்..

Posted: 25 Jan 2016 03:03 AM PST


மதீனத் தோட்ட மாளிகையில் மண்மடியில் மைந்தரைப் போல்
தூய நபி தூங்குகிறார் ஆரீரோ..

வள்ளல் இமாம் பூசிரியின் வாழ்ந்த கதை சொல்லவா?

Posted: 25 Jan 2016 02:59 AM PST
வள்ளல் இமாம் பூசிரியின் வாழ்ந்த கதை சொல்லவா?
நாயகத்தை நேசம் கொண்ட நல்ல மனம் அல்லவா?

கருத்துகள் இல்லை: