செவ்வாய், 29 டிசம்பர், 2015

www.islamkalvi.com: இயேசு ஒரு முஸ்லிம் (Part-8)

www.islamkalvi.com: இயேசு ஒரு முஸ்லிம் (Part-8)

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

இயேசு ஒரு முஸ்லிம் (Part-8)

Posted: 28 Dec 2015 04:36 AM PST

– எஸ்.எல்.எம். அர்ஷாத் (arshathslm@gmail.com)- கடந்த தொடர்களில் இறைவாக்கினர் இயேசு (அலை) அவர்கள் ஒரு முஸ்லிம் என்பதை நிரூபித்து நிற்கும், இயேசு (அலை) அவர்களின் ஓரிறைக் கொள்கைப் பிரச்சாரம், கொலை, விபச்சாரம், களவு, பொய்ச்சாட்சி சொல்லுதல், பெற்றோரை துன்புறுத்தல், ஜீவகாருண்யமின்மை, வட்டி, இலஞ்சம் போன்ற கொடிய பாவங்களிலிருந்து தவிர்ந்து வாழ்ந்தாலே ஒருவர் நித்திய ஜீவனை அடையமுடியும்- நியாயத்...

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: