திங்கள், 7 டிசம்பர், 2015

www.islamkalvi.com: “03. தவ்பா செய்வது எப்படி?” plus 3 more

www.islamkalvi.com: “03. தவ்பா செய்வது எப்படி?” plus 3 more

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

03. தவ்பா செய்வது எப்படி?

Posted: 06 Dec 2015 08:24 AM PST

அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் தமிழ்பிரிவு வழங்கும் அல்-ஜுபைல் – SWCC கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் Download mp3 Audio

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

02. கப்ரு வேதனையை பற்றி குர்ஆனில் கூறப்பட்டுள்ளதா?

Posted: 06 Dec 2015 08:24 AM PST

அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் தமிழ்பிரிவு வழங்கும் அல்-ஜுபைல் – SWCC கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் Download mp3 Audio

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

01. வேலை செய்யும் நிறுவனங்களிலிருந்து பொருட்களை எடுத்து வரலாமா? அதற்கான பாரிகாரம் என்ன?

Posted: 06 Dec 2015 08:22 AM PST

அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் தமிழ்பிரிவு வழங்கும் அல்-ஜுபைல் – SWCC கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் Download mp3 Audio

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

பெண்கள் காதணி (தோடு) அணியலாமா ?

Posted: 05 Dec 2015 07:00 PM PST

-மௌலவி யூனுஸ் தப்ரீஸ் சத்தியக் குரல் ஆசிரியர்- பெண்கள் காது குத்தி தோடு அணிவது சம்பந்தமாக பல வாதப் பிரதி வாதங்கள் நடந்து வருவதை காணலாம். ஒரு சாரார் பெண்கள் காது குத்தி தோடு அணியலாம் என்றும், மற்றொரு சாரார் பெண்கள் தோடு அணியலாம்.ஆனால் காது குத்தாமல், கிளிப் மூலமாக அணியலாம் என்று கூறி வருவதை காணலாம். நபியவர்கள் காலத்தில் பெண்கள் காது குத்தி தோடு அணிந்திருந்தார்களா என்றால், இரண்டு சாராருக்கும்...

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: