சனி, 28 நவம்பர், 2015

www.islamkalvi.com: ஷீஆக்களும் தற்காலிக (முத்ஆ) திருமணமும்

www.islamkalvi.com: ஷீஆக்களும் தற்காலிக (முத்ஆ) திருமணமும்

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

ஷீஆக்களும் தற்காலிக (முத்ஆ) திருமணமும்

Posted: 27 Nov 2015 11:09 AM PST

மனிதன் தனது இயற்கை உணர்வுகளைத் தணித்துக் கொள்ள இஸ்லாம் ஆகுமான வடிகால்களை வைத்துள்ளது! மனித உணர்வுகளில் பலம் வாய்ந்ததான பாலியல் உணர்வை பண்பான முறையில் தீர்த்துக் கொள்ள இஸ்லாம் ஷரீஆவின் விதிமுறைகளுக்குட்பட்ட திருமணம் என்ற வழியை அறிமுகம் செய்து ஆர்வமும் ஊட்டுகின்றது. இஸ்லாம் அறிமுகப்படுத்திய நாகரிகமும், பண்பாடும், ஒழுக்கமுமிக்க நிகாஹ் முறைக்கு முற்றும் முரண்பட்ட ‘முத்ஆ’ திருமணம் எனும்...

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: