வியாழன், 19 நவம்பர், 2015

www.islamkalvi.com: “Short QA 0070: தவ்ஹீத் ஹாக்கிமி மற்றும் தவ்ஹீத் ஹுக்கும் விளக்கம் என்ன?” plus 5 more

www.islamkalvi.com: “Short QA 0070: தவ்ஹீத் ஹாக்கிமி மற்றும் தவ்ஹீத் ஹுக்கும் விளக்கம் என்ன?” plus 5 more

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

Short QA 0070: தவ்ஹீத் ஹாக்கிமி மற்றும் தவ்ஹீத் ஹுக்கும் விளக்கம் என்ன?

Posted: 18 Nov 2015 11:48 AM PST

தவ்ஹீத் ஹாக்கிமி மற்றும் தவ்ஹீத் ஹுக்கும் விளக்கம் என்ன? சிறிய கேள்வி-பதில்கள் தொடர் – ஆடியோ மட்டும் வழங்குபவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் Download mp3 Audio

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Short QA 0069: அல்லாஹ்-வை முன்னால் காண்பீர்கள் என்ற ஹதீஸின் விளக்கம்?

Posted: 18 Nov 2015 11:47 AM PST

அல்லாஹ்-வை முன்னால் காண்பீர்கள் என்ற ஹதீஸின் விளக்கம்? சிறிய கேள்வி-பதில்கள் தொடர் – ஆடியோ மட்டும் வழங்குபவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் Download mp3 Audio

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

இமாம்களின் மீது பீஜெ-யின் அவதூறு – பாகம்-12

Posted: 18 Nov 2015 11:44 AM PST

இமாம்களின் மீது சேற்றை வாரியிறைத்து அவர்களின் மீது அவதூறு சொல்லக்கூடிய இச்சூழ்நிலையில் பொதுமக்களாகிய நாம் எவ்வாறு நடந்துகொள்ளவேண்டும்… அதிராம்பட்டினம் தாரூத் தவ்ஹீது வழங்கும் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி. இடம் : அதிராம்பட்டினம் ADT மர்கஸ் நாள் : 25-09-2015 இமாம்களின் மீது பிஜேயின் அவதூறு வழங்குபவர்: மௌலவி.அப்பாஸ் அலி Misc நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: அர்ரவ்ழா இஸ்லாமிய கல்லூரி, தாரூத் தவ்ஹீது,...

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

இமாம்களின் மீது பீஜெ-யின் அவதூறு – பாகம்-11

Posted: 18 Nov 2015 11:42 AM PST

ஸிஹ்ர் பற்றிய வசனத்தில் ஹாரூத் மாரூத் வானவர்கள் என்பதற்கு மாற்றமாக முந்தைய வசனத்தில் வரும் ஷைத்தான்கள் என்று சேர்த்து கூறுவது போன்று, வேறு வசனங்கள் உள்ளனவா? அதிராம்பட்டினம் தாரூத் தவ்ஹீது வழங்கும் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி. இடம் : அதிராம்பட்டினம் ADT மர்கஸ் நாள் : 25-09-2015 இமாம்களின் மீது பிஜேயின் அவதூறு வழங்குபவர்: மௌலவி.அப்பாஸ் அலி Misc நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: அர்ரவ்ழா இஸ்லாமிய கல்லூரி, தாரூத்...

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

இமாம்களின் மீது பீஜெ-யின் அவதூறு – பாகம்-10

Posted: 18 Nov 2015 11:30 AM PST

பால்குடி சட்டம் பற்றிய செய்தியை எவ்வாறு விளங்கி கொள்வது? அதிராம்பட்டினம் தாரூத் தவ்ஹீது வழங்கும் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி. இடம் : அதிராம்பட்டினம் ADT மர்கஸ் நாள் : 25-09-2015 இமாம்களின் மீது பிஜேயின் அவதூறு வழங்குபவர்: மௌலவி.அப்பாஸ் அலி Misc நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: அர்ரவ்ழா இஸ்லாமிய கல்லூரி, தாரூத் தவ்ஹீது, அதிராம்பட்டினம். Download mp3 Audio

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

இமாம்களின் மீது பீஜெ-யின் அவதூறு – பாகம்-9

Posted: 18 Nov 2015 10:13 AM PST

சகுனம் ஒன்று இருந்தால் வீடு, மனைவி, குதிரை-யில் இருக்கும் என்ற நபிமொழியை எவ்வாறு விளங்குவது இது குர்ஆனுக்கு முரண்படுமா? அதிராம்பட்டினம் தாரூத் தவ்ஹீது வழங்கும் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி. இடம் : அதிராம்பட்டினம் ADT மர்கஸ் நாள் : 25-09-2015 இமாம்களின் மீது பிஜேயின் அவதூறு வழங்குபவர்: மௌலவி.அப்பாஸ் அலி Misc நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: அர்ரவ்ழா இஸ்லாமிய கல்லூரி, தாரூத் தவ்ஹீது, அதிராம்பட்டினம். Download mp3 Audio

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

கருத்துகள் இல்லை: