வியாழன், 17 செப்டம்பர், 2015

Sadhak Maslahi

Sadhak Maslahi


குர்பானியின் வரலாறு!

Posted: 16 Sep 2015 04:07 PM PDT

குர்பானியின் வரலாறு!குர்பானி கொடுத்தால் என்ன கிடைக்கும்?
உயிருக்கு உத்தரவாதம்: உள்ஹிய்யா!

கருத்துகள் இல்லை: