வெள்ளி, 3 ஜூலை, 2015

Sadhak Maslahi

Sadhak Maslahi


அல்லாஹ்வின் அருள் பெறும் அதிர்ஷ்டசாலிகள்!

Posted: 03 Jul 2015 10:41 AM PDT

அல்லாஹ்வின் அருள் பெறும் அதிர்ஷ்டசாலிகள்!
தொடர் உரை. சில காணொளிகள்!
அல்லாஹ்வின் அருளின்றி அணுவளவும்....

Posted: 03 Jul 2015 10:29 AM PDT


  • அல்லாஹ்வின் அருளில்லையேல் ......?
  • நபிமார்கள் அனைவரும் வேண்டிய அல்லாஹ்வின் அருள்! 
  • அய்யூப் அலை அவர்களும் தங்கக் கிளிகளும்! 
  • சுலைமான் நபி காலத்து எறும்பு அல்லாஹ்வின் அருள் மீது கொண்ட ஆவல் !
  • இன்னும் நிறைய தகவல்.  

கேட்க.. பதிவிறக்கம் செய்ய..

கருத்துகள் இல்லை: