வெள்ளி, 8 மே, 2015

www.islamkalvi.com: குழந்தைக்கு பெயர் சூட்டுதலும் அகீகா கொடுத்தலும்

www.islamkalvi.com: குழந்தைக்கு பெயர் சூட்டுதலும் அகீகா கொடுத்தலும்

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

குழந்தைக்கு பெயர் சூட்டுதலும் அகீகா கொடுத்தலும்

Posted: 06 May 2015 09:47 PM PDT

– மவ்லவி யூனூஸ் தப்ரீஸ் சத்தியக் குரல் ஆசிரியர் இலங்கை – ஒரு குழந்தை பிறந்தால் அந்த குழந்தைக்கு என்ன பெயர் வைக்க வேண்டும்? எத்தனையாவது நாளில் பெயர் வைக்க வேண்டும்? அகீகா எப்படி கொடுக்க வேண்டும் என்பதை இக்கட்டுரை மூலம் தொடர்ந்து அவதானிப்போம். குழந்தைக்கு பெயர் தெரிவு செய்தல்: ஒரு குழந்தை பிறந்தால் பொருத்தமான அழகான பெயரைத் தெரிவு செய்து பெயர் வைக்க வேண்டும். “உங்கள் பெயர்களின்...

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: