வியாழன், 14 மே, 2015

www.islamkalvi.com: யஸீத் பின் முஆவியா (ரழி) பற்றிய விமர்சனப் பார்வை

www.islamkalvi.com: யஸீத் பின் முஆவியா (ரழி) பற்றிய விமர்சனப் பார்வை

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

யஸீத் பின் முஆவியா (ரழி) பற்றிய விமர்சனப் பார்வை

Posted: 12 May 2015 09:12 PM PDT

– எம்.ஜே.எம். ரிஸ்வான் மதனீ M.A. (Cey) நபித்தோழர் முஆவியா (ரழி) அவர்களின் மகன் யஸீத் (ரஹ்) பற்றிய விமர்சனப் பார்வை: சிறிய பாவங்களை அல்லாஹ் மன்னிப்பான் என்பதில் முஃதஸிலாக்களும் சுன்னாவினருக்கு உடன்படுகின்றனர். பெரிய பாவங்கள் செய்தோரை அஹ்லுஸ்ஸுன்னாக்கள் குறிப்பிட்டு நரகவாசிகள் எனக் கூறமாட்டார்கள். மாற்றமாக அவர்கள் அதையும் தாண்டி அல்லாஹ் மன்னிப்பான் என்பார்கள். ஏனெனில் அல்லாஹ் நிச்சயமாக...

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: