செவ்வாய், 19 மே, 2015

www.islamkalvi.com: “மார்க்க கல்வியை எங்கிருந்து ஆரம்பிப்பது?” plus 1 more

www.islamkalvi.com: “மார்க்க கல்வியை எங்கிருந்து ஆரம்பிப்பது?” plus 1 more

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

மார்க்க கல்வியை எங்கிருந்து ஆரம்பிப்பது?

Posted: 18 May 2015 01:12 PM PDT

இரண்டு நாள் அழைப்புப் பணி பயிற்சி பட்டறை, நாள்: 15.05.2015, இடம்: ஸனய்யியா அழைப்பு மையம், ஜித்தா, தலைப்பு: மார்க்க கல்வியை எங்கிருந்து ஆரம்பிப்பது?. வழங்குபவர்: அஷ்ஷைஃக் அப்துல் வதூத் ஜிஃப்ரி, வீடியோ: அஹ்மத் அன்ஸாரி, எடிட்டிங்: முஃப்தி இனாயத் Download mp3 Audio – 128kbps – மிகத் தெளிவானது (big size) Download mp3 Audio – 64kbps – சுருக்கப்பட்ட ஃபைல் (small size)

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

அல்லாஹ்வின் பக்கம் நெருக்கி வைக்கும் நற்செயல்கள்

Posted: 17 May 2015 09:06 PM PDT

இரண்டு நாள் அழைப்புப் பணி பயிற்சி பட்டறை, நாள்: 14.05.2015, இடம்: ஸனய்யியா அழைப்பு மையம், ஜித்தா, தலைப்பு: அல்லாஹ்வின் பக்கம் நெருக்கி வைக்கும் நற்செயல்கள், வழங்குபவர்: அஷ்ஷைஃக் அப்துல் வதூத் ஜிஃப்ரி, வீடியோ: அஹ்மத் அன்ஸாரி, எடிட்டிங்: முஃப்தி இனாயத் Download mp3 Audio – 128kbps – மிகத் தெளிவானது (big size) Download mp3 Audio – 64kbps – சுருக்கப்பட்ட ஃபைல் (small size)

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: