ஞாயிறு, 31 மே, 2015

www.islamkalvi.com: “ஃபிக்ஹ் – கொடுக்கல் வாங்கல் பற்றிய பாடம் (தொடர்-5)” plus 1 more

www.islamkalvi.com: “ஃபிக்ஹ் – கொடுக்கல் வாங்கல் பற்றிய பாடம் (தொடர்-5)” plus 1 more

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

ஃபிக்ஹ் – கொடுக்கல் வாங்கல் பற்றிய பாடம் (தொடர்-5)

Posted: 29 May 2015 08:21 PM PDT

வழங்குபவர்: மவ்லவி முபாரக் மஸ்வூத் மதனீ முதல்வர் – தாருல் ஹுதா அரபு, இஸ்லமிய மகளிர் கல்லூரி, இலங்கை ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய கல்வி குழுமம் ஃபிக்ஹ் – கொடுக்கல் வாங்கல் பற்றிய பாடம் (தொடர்-5) Download mp3 Audio

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

ஃபிக்ஹ் – கொடுக்கல் வாங்கல் பற்றிய பாடம் (தொடர்-4)

Posted: 29 May 2015 08:19 PM PDT

வழங்குபவர்: மவ்லவி முபாரக் மஸ்வூத் மதனீ முதல்வர் – தாருல் ஹுதா அரபு, இஸ்லமிய மகளிர் கல்லூரி, இலங்கை ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய கல்வி குழுமம் ஃபிக்ஹ் – கொடுக்கல் வாங்கல் பற்றிய பாடம் (தொடர்-4) Download mp3 Audio

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

கருத்துகள் இல்லை: