செவ்வாய், 19 மே, 2015

Sadhak Maslahi

Sadhak Maslahi


துன்பத்திலிருந்து விடுதலை- 1

Posted: 18 May 2015 05:07 PM PDT

மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபட்டு
சிரமங்களிலிருந்து விடுதலையாகி
சந்தோஷக் காற்றை சுவாசிக்க என்ன வழி?

கருத்துகள் இல்லை: