சனி, 18 ஏப்ரல், 2015

www.islamkalvi.com: Live Telecast – நேரடி ஒளிபரப்பு

www.islamkalvi.com: Live Telecast – நேரடி ஒளிபரப்பு

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

Live Telecast – நேரடி ஒளிபரப்பு

Posted: 17 Apr 2015 05:23 AM PDT

இஸ்லாமிய சிறப்பு மாநாடு - ஜித்தா நாள்: 17.04.2015 - ஒளிபரப்பு நேரம் (மக்கா நேரம்: 5.00 pm முதல் 11.00 pm வரை)

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: