செவ்வாய், 31 மார்ச், 2015

www.islamkalvi.com: சபை களையும் போது ஸலவாத்து சொல்ல வேண்டுமா?

www.islamkalvi.com: சபை களையும் போது ஸலவாத்து சொல்ல வேண்டுமா?

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

சபை களையும் போது ஸலவாத்து சொல்ல வேண்டுமா?

Posted: 30 Mar 2015 12:55 PM PDT

- மவ்லவி யூனுஸ் தப்ரீஸ், சத்தியக்குரல் ஆசிரியர் இலங்கை. மார்க்கம் சம்பந்தமான விடயங்கள் பேசி முடிக்கும் போது, அல்லது முஸ்லிம் பாடசாலைகள் விடும் போது ஸலவாத்து சொல்லி கூட்டங்கள் முடிக்கப் படுகின்றன. இது மார்க்கத்தின் அடிப்படையில் சரிதானா? என்பதை தொடர்ந்து அவதானிப்போம்.! ‘அந்த தூதர் இடத்தில் அழகிய முன் மாதிரி உள்ளது’. என்று அல்லாஹ் குர்ஆனில் குறிப்பிடுகிறான். இந்த தூதர் அவர்கள் எந்த...

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: