ஞாயிறு, 15 மார்ச், 2015

www.islamkalvi.com: Q&A: ஷைத்தான் எவ்வாறு கேவலப்படுத்துவான்?

www.islamkalvi.com: Q&A: ஷைத்தான் எவ்வாறு கேவலப்படுத்துவான்?

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

Q&A: ஷைத்தான் எவ்வாறு கேவலப்படுத்துவான்?

Posted: 14 Mar 2015 09:56 AM PDT

ஷைத்தான் மனிதனை எவ்வாறு கேவலப்படுத்துவான் என்பதை கேள்விக் காண பதிலில் விளக்கமளிக்கிறார் ஆசிரியர். பாவங்களை செய்துகொண்டிருப்பவர்கள் அதிலிருந்து தங்களை முற்றிலும் விடுபட்டு தூயவாழ்க்கை வாழ எண்ணும் சகோதர சகோதரிகளுக்கு இது அழகிய முறையிலான நஸீயத். நம்மைகொண்டே ஷைத்தான் எவ்வாறு சூழ்ச்சி செய்து அதில் சிக்க வைக்கின்றான் என்பதனை அறிந்து ஷைத்தானின் சூழ்ச்சிகளிலிருந்து விடுபட்டு தூயவாழ்க்கை வாழ்வோமாக....

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

கருத்துகள் இல்லை: