செவ்வாய், 17 மார்ச், 2015

MANBAYEE ALIM

MANBAYEE ALIM


05-03-2015 அன்றைய பஜ்ர் தொழுகை மற்றும் பயான் !!!!

Posted: 16 Mar 2015 06:49 AM PDT


லால்பேட்டை ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வார் அரபுக் கல்லூரியின்
முதல்வரும், கடலூர் மாவட்ட அரசு தலைமை காஜியுமான,
மௌலானா மௌலவி அல்லாமா.அல்ஹாஃபிழ்,காரி
ஏ.நூருல் அமீன் ஃபாஜில் மன்பயீ ஹஜ்ரத் கிப்லா
அவர்களின்  05-03-2015 அன்றைய  பஜ்ர் தொழுகை மற்றும் பயான் 


வெற்றி !! வெற்றி !!! தொழுகையில் !!!!

Posted: 16 Mar 2015 06:41 AM PDT


லால்பேட்டை ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வார் அரபுக் கல்லூரியின்
முதல்வரும், கடலூர் மாவட்ட அரசு தலைமை காஜியுமான,
மௌலானா மௌலவி அல்லாமா.அல்ஹாஃபிழ்,காரி
ஏ.நூருல் அமீன் ஃபாஜில் மன்பயீ ஹஜ்ரத் 
கிப்லா அவர்களின்   13.03.2015 லால்கான் ஜாமிஆ 
மஸ்ஜித் ஜும்ஆ பயான் !!!! 

கருத்துகள் இல்லை: