சனி, 14 பிப்ரவரி, 2015

www.islamkalvi.com: “ஆயத்துல் குர்ஸீ” plus 1 more

www.islamkalvi.com: “ஆயத்துல் குர்ஸீ” plus 1 more

Link to இஸ்லாம்கல்வி.காம்

ஆயத்துல் குர்ஸீ

Posted: 12 Feb 2015 09:03 PM PST

அல்மனார் தமிழ் தஃவா பிரிவு வழங்கும் இஸ்லாமிய தர்பிய்யா வகுப்பு தலைப்பு: ஆயத்துல் குர்ஸீ சிறப்புரை: மவ்லவி முஹம்மத் மன்சூர் மதனீ இடம்: அல்மனார் குர்ஆன் ஸ்டெடி செண்டர், அல்பராஹா, துபை, அமீரகம் நாள்: 05.02.2015 Download mp3 Audio

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

இஸ்லாம் எதிர்பார்க்கும் முஸ்லீம்கள் யார்?

Posted: 12 Feb 2015 08:53 PM PST

அல்மனார் தமிழ் தஃவா பிரிவு வழங்கும் இஸ்லாமிய தர்பிய்யா வகுப்பு தலைப்பு: இஸ்லாம் எதிர்பார்க்கும் முஸ்லீம்கள் யார்? சிறப்புரை: மவ்லவி முஹம்மத் மன்சூர் மதனீ இடம்: அல்மனார் குர்ஆன் ஸ்டெடி செண்டர், அல்பராஹா, துபை, அமீரகம் நாள்: 06.02.2015 Download mp3 Audio

பதிவை முழுமையாகப் பார்க்க தலைப்பின் சுட்டியை சொடுக்கவும். அல்லது www.islamkalvi.com தளத்திற்கு செல்லவும்.

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

கருத்துகள் இல்லை: