சனி, 31 ஜனவரி, 2015

MANBAYEE ALIM

MANBAYEE ALIM


வரலாற்று ஒளியில் வள்ளல் நபி அவர்கள்

Posted: 30 Jan 2015 07:11 AM PST


பெருமானாரின் மீலாதுப் பெருவிழா -- கோலாலம்பூர், செலயாங். 
மதரஸா இமாம் கஜ்ஜாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹியில்
மலேசியா,பினாங்கு  தாருல் உலூம் தாவூதிய்யா மதரஸாவின் முதல்வர்,மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் அ.முஹம்மது ஹபீப் ஆலிம் மன்பஈ ஹஜ்ரத் அவர்களின் சிறப்புப் பேருரை 

அல்லாஹ்வை அறிந்து கொள்ளுங்கள் !!!

Posted: 30 Jan 2015 06:56 AM PST


லால்பேட்டை ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வார் அரபுக் கல்லூரியின்
முதல்வரும், கடலூர் மாவட்ட அரசு தலைமை காஜியுமான,
மௌலானா மௌலவி அல்லாமா.அல்ஹாஃபிழ்,காரி
ஏ.நூருல் அமீன் ஃபாஜில் மன்பயீ ஹஜ்ரத் கிப்லா
அவர்களின்  பஜ்ர் தொழுகை பயான் 

அல்லாஹ் நம்மிடத்தில் பேசுகிறான் !!!!

Posted: 30 Jan 2015 06:53 AM PST


லால்பேட்டை ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வார் அரபுக் கல்லூரியின்
முதல்வரும், கடலூர் மாவட்ட அரசு தலைமை காஜியுமான,
மௌலானா மௌலவி அல்லாமா.அல்ஹாஃபிழ்,காரி
ஏ.நூருல் அமீன் ஃபாஜில் மன்பயீ ஹஜ்ரத் கிப்லா
அவர்களின்  பஜ்ர் தொழுகை பயான் 

மனிதனுடன் இணைந்துள்ள வானவரும் ஷைத்தானும் !!!

Posted: 30 Jan 2015 06:51 AM PST


லால்பேட்டை ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வார் அரபுக் கல்லூரியின்
முதல்வரும், கடலூர் மாவட்ட அரசு தலைமை காஜியுமான,
மௌலானா மௌலவி அல்லாமா.அல்ஹாஃபிழ்,காரி
ஏ.நூருல் அமீன் ஃபாஜில் மன்பயீ ஹஜ்ரத் கிப்லா
அவர்களின்  பஜ்ர் தொழுகை பயான் 

ஈமானில் சிறந்தது?

Posted: 30 Jan 2015 06:48 AM PST


லால்பேட்டை ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வார் அரபுக் கல்லூரியின்
முதல்வரும், கடலூர் மாவட்ட அரசு தலைமை காஜியுமான,
மௌலானா மௌலவி அல்லாமா.அல்ஹாஃபிழ்,காரி
ஏ.நூருல் அமீன் ஃபாஜில் மன்பயீ ஹஜ்ரத் கிப்லா
அவர்களின்  பஜ்ர் தொழுகை பயான் 

இந்த சமுதாயத்தின் சீர்திருத்தமும், சீரழிவும், எதனால்?

Posted: 30 Jan 2015 06:46 AM PST


லால்பேட்டை ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வார் அரபுக் கல்லூரியின்
முதல்வரும், கடலூர் மாவட்ட அரசு தலைமை காஜியுமான,
மௌலானா மௌலவி அல்லாமா.அல்ஹாஃபிழ்,காரி
ஏ.நூருல் அமீன் ஃபாஜில் மன்பயீ ஹஜ்ரத் கிப்லா
அவர்களின்  பஜ்ர் தொழுகை பயான் 

நாமெல்லாம் நபியின் சகோதரர்கள் வாழ்துக்கள் பல !!!

Posted: 30 Jan 2015 06:43 AM PST


லால்பேட்டை ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வார் அரபுக் கல்லூரியின்
முதல்வரும், கடலூர் மாவட்ட அரசு தலைமை காஜியுமான,
மௌலானா மௌலவி அல்லாமா.அல்ஹாஃபிழ்,காரி
ஏ.நூருல் அமீன் ஃபாஜில் மன்பயீ ஹஜ்ரத் கிப்லா
அவர்களின்  பஜ்ர் தொழுகை பயான் 

ஜாமிஆவின் (தஃப்ஸீர்) குர்ஆன் விரிவுரைப்பாடம் பாகம் 2

Posted: 30 Jan 2015 06:40 AM PST


லால்பேட்டை ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வார் அரபுக் கல்லூரியின்
முதல்வரும், கடலூர் மாவட்ட அரசு தலைமை காஜியுமான,
மௌலானா மௌலவி அல்லாமா.அல்ஹாஃபிழ்,காரி
ஏ.நூருல் அமீன் ஃபாஜில் மன்பயீ ஹஜ்ரத் கிப்லா
அவர்களின்  தஃப்ஸீர் குர்ஆன் விரிவுரைப்பாடம்.

ஜாமிஆவின் (தஃப்ஸீர்) குர்ஆன் விரிவுரைப்பாடம் !!!

Posted: 30 Jan 2015 06:37 AM PSTலால்பேட்டை ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வார் அரபுக் கல்லூரியின்
முதல்வரும், கடலூர் மாவட்ட அரசு தலைமை காஜியுமான,
மௌலானா மௌலவி அல்லாமா.அல்ஹாஃபிழ்,காரி
ஏ.நூருல் அமீன் ஃபாஜில் மன்பயீ ஹஜ்ரத் கிப்லா
அவர்களின்  தஃப்ஸீர் குர்ஆன் விரிவுரைப்பாடம்.

ஈமானின் ருசியை ருசிக்க வேண்டுமா !!!

Posted: 30 Jan 2015 06:30 AM PST


லால்பேட்டை ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வார் அரபுக் கல்லூரியின்
முதல்வரும், கடலூர் மாவட்ட அரசு தலைமை காஜியுமான,
மௌலானா மௌலவி அல்லாமா.அல்ஹாஃபிழ்,காரி
ஏ.நூருல் அமீன் ஃபாஜில் மன்பயீ ஹஜ்ரத் கிப்லா
அவர்களின்  பஜ்ர் தொழுகை பயான் 

அமல் இல்லாதவர்களையும் கலிமா காப்பாற்றும் !!!

Posted: 30 Jan 2015 06:28 AM PST


லால்பேட்டை ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வார் அரபுக் கல்லூரியின்
முதல்வரும், கடலூர் மாவட்ட அரசு தலைமை காஜியுமான,
மௌலானா மௌலவி அல்லாமா.அல்ஹாஃபிழ்,காரி
ஏ.நூருல் அமீன் ஃபாஜில் மன்பயீ ஹஜ்ரத் கிப்லா
அவர்களின்  பஜ்ர் தொழுகை பயான் 

கலிமா தைய்யிபாவின் பயன்கள் !!!

Posted: 30 Jan 2015 06:25 AM PST


லால்பேட்டை ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வார் அரபுக் கல்லூரியின்
முதல்வரும், கடலூர் மாவட்ட அரசு தலைமை காஜியுமான,
மௌலானா மௌலவி அல்லாமா.அல்ஹாஃபிழ்,காரி
ஏ.நூருல் அமீன் ஃபாஜில் மன்பயீ ஹஜ்ரத் கிப்லா
அவர்களின்  பஜ்ர் தொழுகை பயான் 

கலிமா தைய்யிபா !!!

Posted: 30 Jan 2015 06:22 AM PST


லால்பேட்டை ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வார் அரபுக் கல்லூரியின்
முதல்வரும், கடலூர் மாவட்ட அரசு தலைமை காஜியுமான,
மௌலானா மௌலவி அல்லாமா.அல்ஹாஃபிழ்,காரி
ஏ.நூருல் அமீன் ஃபாஜில் மன்பயீ ஹஜ்ரத் கிப்லா
அவர்களின்  பஜ்ர் தொழுகை பயான் 

இறைத்தூதா் ஹஜ்ரத் ஈஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் !!!

Posted: 30 Jan 2015 06:19 AM PST


லால்பேட்டை ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வார் அரபுக் கல்லூரியின்
முதல்வரும், கடலூர் மாவட்ட அரசு தலைமை காஜியுமான,
மௌலானா மௌலவி அல்லாமா.அல்ஹாஃபிழ்,காரி
ஏ.நூருல் அமீன் ஃபாஜில் மன்பயீ ஹஜ்ரத் கிப்லா
அவர்களின் 14-01-2015 அன்றைய பஜ்ர் தொழுகை பயான் 

மற்றவரை பாரட்டும் முறை மேலும் நபி அவா்கள் கற்று தந்த ஒரு துஆ !!!!

Posted: 30 Jan 2015 06:09 AM PST


லால்பேட்டை ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வார் அரபுக் கல்லூரியின்
முதல்வரும், கடலூர் மாவட்ட அரசு தலைமை காஜியுமான,
மௌலானா மௌலவி அல்லாமா.அல்ஹாஃபிழ்,காரி
ஏ.நூருல் அமீன் ஃபாஜில் மன்பயீ ஹஜ்ரத் கிப்லா
அவர்களின் 13-01-2015 அன்றைய பஜ்ர் தொழுகை பயான் 

12-01-2015 அன்றைய பஜ்ர் தொழுகை பயான்

Posted: 30 Jan 2015 05:59 AM PST


லால்பேட்டை ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வார் அரபுக் கல்லூரியின்
முதல்வரும், கடலூர் மாவட்ட அரசு தலைமை காஜியுமான,
மௌலானா மௌலவி அல்லாமா.அல்ஹாஃபிழ்,காரி
ஏ.நூருல் அமீன் ஃபாஜில் மன்பயீ ஹஜ்ரத் கிப்லா
அவர்களின் 12-01-2015 அன்றைய பஜ்ர் தொழுகை பயான் 

பொய் சொல்வது கூடாது !!!!

Posted: 30 Jan 2015 05:28 AM PST


லால்பேட்டை ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வார் அரபுக் கல்லூரியின்
முதல்வரும், கடலூர் மாவட்ட அரசு தலைமை காஜியுமான,
மௌலானா மௌலவி அல்லாமா.அல்ஹாஃபிழ்,காரி
ஏ.நூருல் அமீன் ஃபாஜில் மன்பயீ ஹஜ்ரத் கிப்லா
அவர்களின் பஜ்ர் தொழுகை பயான் 

11-01-2015 அன்றைய பஜ்ர் தொழுகை !!!

Posted: 30 Jan 2015 05:24 AM PST


லால்பேட்டை ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வார் அரபுக் கல்லூரியின்
முதல்வரும், கடலூர் மாவட்ட அரசு தலைமை காஜியுமான,
மௌலானா மௌலவி அல்லாமா.அல்ஹாஃபிழ்,காரி
ஏ.நூருல் அமீன் ஃபாஜில் மன்பயீ ஹஜ்ரத் கிப்லா
அவர்களின் 11-01-2015 அன்றைய பஜ்ர் தொழுகை

சென்னை வடபழனி இமாம் மௌலானா ஜி,எம், தர்வேஸ் ரஷாதி ஹஜ்ரத்தின் சிறப்புரை !!!!

Posted: 30 Jan 2015 05:51 AM PST

7.1.2015 அன்று லால்பேட்டை வடக்கு தெரு ஷைகுல் மில்லத் இளைஞர் மன்றம் & சீரத் கமிட்டி நடத்திய நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் பிறந்த தின விழா மற்றும் மாணவ மாணவியருக்கு பரிசு அளிப்பு விழாவில் ,சென்னை வடபழனி இமாம் மௌலானா ஜி,எம், தர்வேஸ் ரஷாதி ஹஜ்ரத்தின் சிறப்புரை.

அல்லாமா ஷைகுல் ஹதீஸ் அபுல் பயான் எ.இ.அப்துர் ரஹ்மான் மிஸ்பாஹி ஹழரத் கிப்லா அவர்களின் சிறப்புப் பேருரை !!!

Posted: 30 Jan 2015 05:12 AM PST


லால்பேடை  ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வாரில் பலநூற்றுக் கணக்கான மன்பயீ ஆலிம்களை உருவாக்கிய கல்வி மாமேதையும்,தமிழ் மாநில ஜமாஅத்துல் உலமா சபைத் தலைவருமான,மௌலானா மௌலவி அல்லாமா ஷைகுல் ஹதீஸ் அபுல் பயான் எ.இ.அப்துர் ரஹ்மான் மிஸ்பாஹி ஹழரத் கிப்லா அவர்களின்  சிறப்புப் பேருரை !!!

லால்பேட்டை ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வாரின் பேராசிரியர் மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் J. ஜாக்கீர் ஹூஸைன் மன்பயீ ஹழ்ரத் அவர்களின் மீலாது நிறைவு பயான்

Posted: 30 Jan 2015 05:04 AM PST


இஸ்லாமிய பேச்சுப் போட்டி !!!!

Posted: 30 Jan 2015 05:00 AM PST

7.1.2015 அன்று லால்பேட்டை வடக்கு தெரு ஷைகுல் 
மில்லத் இளைஞர் மன்றம் & சீரத் கமிட்டி நடத்திய 
நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவ ஸல்லம்  
அவர்களின் பிறந்த தின விழா மற்றும் 
மாணவ மாணவியருக்கு பரிசு அளிப்பு விழா.

தலைமையில் இருப்போர் !!!

Posted: 30 Jan 2015 04:55 AM PST


லால்பேட்டை ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வார் அரபுக் கல்லூரியின்
முதல்வரும், கடலூர் மாவட்ட அரசு தலைமை காஜியுமான,
மௌலானா மௌலவி அல்லாமா.அல்ஹாஃபிழ்,காரி
ஏ.நூருல் அமீன் ஃபாஜில் மன்பயீ ஹஜ்ரத் கிப்லா
அவர்களின் பஜ்ர் தொழுகை பயான் 

பொறுப்பில் இருப்போர் கவனத்திற்கு !!!!

Posted: 30 Jan 2015 04:50 AM PST


லால்பேட்டை ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வார் அரபுக் கல்லூரியின்
முதல்வரும், கடலூர் மாவட்ட அரசு தலைமை காஜியுமான,
மௌலானா மௌலவி அல்லாமா.அல்ஹாஃபிழ்,காரி
ஏ.நூருல் அமீன் ஃபாஜில் மன்பயீ ஹஜ்ரத் கிப்லா 
அவர்களின்  ஃபஜ்ர் தொழுகை பயான் …

29-12-2014 அன்றைய பஜ்ர் தொழுகை துஆ மற்றும் பயான்

Posted: 30 Jan 2015 04:45 AM PST


லால்பேட்டை ஜாமிஆ மன்பவுல் அன்வார் அரபுக் கல்லூரியின்
முதல்வரும், கடலூர் மாவட்ட அரசு தலைமை காஜியுமான,
மௌலானா மௌலவி அல்லாமா.அல்ஹாஃபிழ்,காரி
ஏ.நூருல் அமீன் ஃபாஜில் மன்பயீ ஹஜ்ரத் கிப்லா அவர்களின்
29-12-2014 அன்றைய பஜ்ர் தொழுகை துஆ மற்றும் பயான் …

கருத்துகள் இல்லை: